Stress & Nervsystem / Yoga & Rörelse

Kan meditation och mindfulness vara skadligt?

I Kalibrera din inre kompass-podden, avsnitt 12, pratar jag med psykologen Sofia Viotti om meditation och mindfulness, och hur de två metoderna kanske inte bara har positiva egenskaper (1).

Det har forskats på både meditation och mindfulness, och studier visat på både fysiska och psykiska fördelar. Exempelvis kan det sänka blodtrycket, hjälpa vid IBS (irritabelt tarmsyndrom) och fibromyalgi, samt används som kompletterande behandling vid bland annat ångest, depression och PTSD.

En del resultat har dock ifrågasatts då vissa anser att storlekarna på grupperna varit för små, samt att metoderna varit otillräckliga. Neuroforskaren Gaëlle Desbordes säger att även i de fallen där studierna har hög kvalité visar resultaten på måttlig effektstorlek (2).

Här kan ni hitta en sammanställning över några av de resultat som finns, samt några kommentarer som påvisar när meditation och mindfulness inte funnits ge några resultat (3).

Mindfulness och meditation kan återtraumatisera

Meditation och mindfulness används idag på rekommendation av vården, det ges på recept, görs på appar och anses vara en trygg, stilla stund med dig själv.
Även om det är sant för det mesta, kan mindfulness och meditation vara både skadligt och återtraumatiserande. Enligt den här studien kan nindfulness kan leda till ångest och depression (4)
Josefine Wikström, grundare av Traumaanpassad Yoga (5), förklarar att ett för stort fokus på kroppen kan vara återtraumatiserande för personer som varit utsatta för övergrepp, men också för personer som har ångest, och upplevt stark stress (6). Meditation anses i allmänhet vara säkert för friska människor. Men för exempelvis personer med GAD (generaliserat ångestsyndrom) rekommenderas försiktighet att utöva meditation (7)

Dan Lawton beskriver i sin artikel hur han under ett meditationsretreat fick känsloattack – ”a hellscape of terror, panic and paranoia” – trots flera års erfarenhet av mindfulness och meditation (8).

Medicinskt eller andligt?

En anledning varför meditation och mindfulness togs in i vården var för att Herbert Benson, professor vid Harvard Medical School, identifierade det han kallade ”The Relaxation Response”. Han fann att meditation, yoga och även bön stimulerade denna respons, som var motsatsen till ”fight or flight”responsen som man funnit i stressforskningen (2).

Något som Sofia också lyfter i poddavsnittet är att meditation ursprungligen (och fortfarande) användes som en del av en religös praktik, men att vi i väst idag ser den för sitt medicinska syfte. Vi pratar också om det faktiskt går att skilja meditationen från det andliga?

Ett skäl till varför vi behöver skilja på det andlinga och medicinska är för att undvika felaktiga slutsatser och ”bevis” gällande meditation och mindfulness. Som exempelvis denna artikel om meditation i AYU (9). En artikel som ligger på en vetenskaplig databas, och därför kan misstas vara just vetenskaplig. Men när vi tittar på metodiken ser vi att den inte är vetenskaplig – den är andlig.

Detta gör den inte mindre trovärdig i mina ögon, men jag anser det vara viktigt att särskilja de två – för när vi påstår att det finns ”forskning som visar…”, eller ”en vetenskaplig artikel som säger…” ska de källorna vila på vetenskap. Inte på filosofi. Om källan är andlighet eller filosofi är det en tanke, en uppfattning, en förklaringsmodell eller en tro.
Inte bevis.
Jag skriver mer om hur vi kan (och bör) skilja på detta i inlägget ”Yoga och forskning – vilka påståenden kan vi göra egentligen?” (10)

Källor – läs mer:

(1) Kalibrera din inre kompass – Avsnitt 12

(2) The Harvad Gazett – ”When Science Meets Mindfulness

(3) NIH – ”Meditation: In depth”

(4) Studie: Mindfulness kan leda till ångest och depression

(5) Traumaanpassad Yoga hemsida

(6) Samtal med Josefin Wikström i Yogalärarrummet

(7) APA PsychNet – ”GAD, metacognition, and mindfulness: An information processing analysis.”

(8) When Buddhism Goes Bad: How My Mindfulness Practice Led Me To Meltdown

(9) AYU – ”Meditation: Process and effects”

(10) Yoga och forskning – vilka påståenden kan vi göra egentligen?

About Author

Jag är samtalscoach, författare och yoglärarutbildare med en examen i psykologi inriktad på stress och känslor. Min första bok heter ”Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn” och min kommande bok handlar om känslor, stress och psykologi. I sitt arbete med samtalsklienter är hennes inriktning trauma, nervsystemsreglering, kroppsbaserad stresshantering & känsloreglering. Med flera års studier inom hälsa och anatomi på högskola, samt fördjupningar inom yoga, grundade jag Everyday Yoga School där jag erbjuder grundutbildningar för yogalärare och vidareutbildade workshops. Läs mer på https://everydayyogaschool.se/utbildningar

1 Comment

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.