Stress & Nervsystem

Så kan yoga hjälpa som stöd vid trauma

I artikeln Yoga vid trauma – vad funkar och vilket ansvar har vi som yogalärare? lyfter jag det som i min mening är problematiken med att tillskriva trauma esoteriska orsaker och lösningar. För att hålla den texten läsbar och samtidigt ge alla möjlighet att säga allt de de ville, lyfte jag ut Görans efterföljande mail. Samt kortade ner Josefin och Stefans svar för att göra egna inlägg om dem. Här så att du kan läsa Josefins svar i sin helhet.

Josefin Wikström om varför det är viktigt att ge rätt typ av stöd vid trauma

Jag har arbetat med människor som varit exponerade för allvarliga trauma internationellt de senaste 18 åren. Det upphör aldrig att beröra mig på djupet över hur ödmjuka och öppna vi behöver vara inför den komplexitet vi möter när vi arbetar med människor vars vardag och verklighet präglas av psykisk ohälsa. Trygghet och integritet är avgörande för att må och fungera bättre. Yogan i den här anpassade formen har en stor potential som komplementärt stöd i traumabehandling, något som bekräftas av forskning och det jag ser och upplever genom de deltagare jag har framför mig varje vecka.

Yoga kan hjälpa, men också förvärra

Yoga påverkar det autonoma nervsystemet och hjärnans biologi, vilket bland annat påverkar våra känslor. För någon som har varit i en traumarespons under en längre tid kan vissa övningar inom yogan därför vara överväldigande och trigga symptom snarare än att ge en positiv effekt.

En påverkan på vårt autonoma nervsystem, för snabbt och för tidigt, tex. via kraftfulla andningsövningar och djupavslappning kan i vissa fall upplevas som överväldigande. Det finns även yogapositioner som kan upplevas som utlämnande och påminna om sexuella övergrepp.

Nu när det finns omfattande forskning om hur trauma påverkar vår biologi och vårt nervsystem blir det extra tydligt att vi i många fall behöver arbeta varsamt och anpassat tills deltagarna känner sig mer stabila och på egen hand kan hantera starka reaktioner.

Det är så många fler lager att ta hänsyn till när vi arbetar med trauma jämfört med vanlig
stresshantering. Det handlar om relationer, minnen, möjlig rädsla och skam, samtidig vanligt
förekommande problematik så som höga ångestnivåer, mardrömmar, återupplevande av traumat genom flashbacks, dissociation liksom rena fysiska svårigheter för att nämna några.

Det finns dessvärre otaliga beklämmande exempel på vad som har skett och fortfarande sker när yoga, som inte tar hänsyn till underliggande trauma, implementerats inom den psykiatriska vården, särskilt vid allvarligare sjukdomstillstånd. Det är bland annat mot den bakgrunden vi utvecklat en anpassad yogaform, med speciella program för de vanligaste diagnoserna, som grundar sig på traditionell yoga och vetenskapliga hänsyn som är specifika till den målgrupp vi arbetar för.

Vi vill inte bidra till en rädsla för att utöva yoga när man har utvecklat PTSD utan snarare erbjuda den traumaanpassade yogan som en trygg introduktion till yogan och dela tekniker som kan vara behjälpliga vid vanliga symptom.

Intentionen med en Traumaanpassad Yoga (TAY)

Syftet är att bidra med trygga specialanpassade klasser och metoder som stöd vid traumatisk stress och vanliga fysiska, känslomässiga och psykologiska reaktioner.

Metoden och pedagogiken syftar till att stärka deltagarnas känsla av egenkraft, självkontroll, närvaro och trygghet i kroppen och gemenskap i yogagruppen. Mellan klasserna ges övningar, tips och råd för att bidra med enkla regleringstekniker i sin vardag.

När man går till en traumaanpassad klass kan man vara trygg med att den som guidar klassen har kunskaper om vanliga reaktioner och kan hantera, ge råd och övningar vid panikångest och starka reaktioner.

Upplevelser och reaktioner är oerhört individuella och behoven är ofta komplexa hos de människor vi möter i våra program. Vi försöker att hålla det vi kan erbjuda med yogan så tryggt, realistiskt och jordnära som vi kan, aldrig utlova behandlande resultat och alltid som komplementärt stöd till behandling från vården och sakkunniga.

Grundprincipen är alltid: Maximera fördelar, minimera skada

Traumaanpassad Yoga utgår från det yogiska perspektivet med traditionell yogakunskap integrerat med modern forskning och baseras på den värdegrund svensk vård bygger på. Detta har varit förutsättningar både för Krimyogan inom Kriminalvården och nu den yoga som bedrivs inom den Rättspsykiatriska vården.

Det finns risker med att ge förenklade råd

Vi som förmedlar yoga, särskilt i officiella forum, har ett stort ansvar att vara tydliga med vad yogan kan bidra med och även vad dess begränsningar är. Om vi är för diffusa i våra förklaringar kan det tolkas fritt och har vi inte konkreta fakta bakom det vi säger kan det även försvåra processen att få yogans metoder accepterade som stödjande insats inom psykiatrin och andra behandlingsenheter. Vi behöver även vara försiktiga med absoluta påståenden och även användning av ord som läkning när vi pratar om yoga för trauma.

Traumaanpassad Yoga (TAY) förmedlar därför praktiska förklaringsmodeller om hur trauma och vår överlevnadsmekanism kan påverka vår biologi så som hjärnans funktioner, autonoma nervsystemet och i sin tur våra reaktioner och beteenden. Syftet är att stärka personen genom att bidra till en förståelse om hur kroppen fungerar och genom detta bidra till en ökad självmedkänsla, egenkraft och minskade känslor av otillräcklighet, skam och skuld.

Traumaanpassad Yoga ignorerar inte traditionell relevant yogakunskap, men vi avstår från att blanda korten på ett sätt som inte är försvarbart i de sammanhang vi verkar. Vårt arbete utgår från de strikta krav som gäller inom svensk sjukvård och inom statliga institutioner.

Vi välkomnar en saklig seriös diskussion i denna viktiga fråga där vi utgår från att ingen sitter på hela sanningen vad det gäller detta komplexa område som traumaanpassad yoga utgör.

Om Traumanpassad Yoga (TAY), forskning och vart det används

Traumaanpassad Yoga (TAY) i Sverige har utvecklats i samarbete med ledande forskare och
sakkunniga gällande kroppsbaserade metoder som stöd vid trauma och vanligt förekommande samtidiga psykiatriska sjukdomstillstånd.

Metoden används idag nationellt som komplementärt stöd till annan behandling inom den Svenska Rättspsykiatrin, vid samtliga brittiska kvinnoanstalter, inom barn och Ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin i Upstate New York. BUP i Örebro är först ut i Sverige med att utbilda personal inom metoden.

Traumaanpassad Yoga (TAY) används även inom samtliga av Prison Yoga Projects internationella program samt även brett inom organisationer i Sverige som arbetar med personer som varit utsatta för trauma.

Det finns sedan tidigare studier utförda på Traumaanpassad Yoga, och pågår just nu omfattande forskningsstudier på Traumaanpassad Yoga Sveriges metoder under ledning av professor i medicinsk vetenskap Nóra Kerekes från Högskolan Väst på nationell nivå inom Rättspsykiatrin. Två nya forskningsstudier initieras nu i höst och efter nyåret inom Barn och Ungdomspsykiatrin vid SUNY Upstate University i New York samt inom den Brittiska Kriminalvården.

Referenser:

Först i världen att utvärdera traumaanpassad yoga inom rättspsykiatrin

Yoga kan leda till förändringar i hjärnan

Yoga för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Traumaanpassad Yoga, hemsida och utbildningar

Traumaanpassad Yoga program på svenska

Traumaanpassad Yoga program på engelska

Kelly, U., Haywood, T., Segell, E., & Higgins, M. (2021). Trauma- Sensitive Yoga for Post-Traumatic Stress Disorder in Women Veterans who Experienced Military Sexual Trauma: Interim Results from a Randomized Controlled Trial. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 27(S1), S45–S59. https://doi.org/10.1089/acm.2020.0417

Spinazzola, J., Rhodes, A. M., Emerson, D., Earle, E., & Monroe, K. (2011). Application of Yoga in Residential Treatment of Traumatized Youth. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 17(6), 431–444.

Van der Kolk, B. A., Stone, L., West, J., Rhodes, A., Emerson, D., Suvak, M., & Spinazzola, J. (2014). Yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. The Journal of clinical psychiatry, 75(6), e559–e565. https://doi.org/ 10.4088/JCP.13m08561

Rhodes, A., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. (2016). Yoga for Adult Women with Chronic PTSD: A Long-Term Follow-Up Study. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 22(3), 189–196. https://doi.org/10.1089/acm.2014.0407

Kerekes, N., Brändström, S. and Nilsson, T. (2019), Imprisoning yoga: Yoga practice may increase the character maturity of male prison inmates. Frontiers in Psychiatry 2019 May doi: 10.3389/ fpsyt.2019.00406

Kerekes, N., Fielding, C. and Apelqvist, S. (2017) Yoga in correctional settings: A randomized controlled study.Frontiers in Psychiatry 16 October 2017; https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00204

Sfendla A, Malmström P, Torstensson S, Kerekes N. Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates. Front Psychiatry. 2018 Sep 3;9:407. doi:10.3389/fpsyt.2018.00407. PMID: 30233428; PMCID:PMC6129942.

About Author

Jag är samtalscoach, författare och yoglärarutbildare med en examen i psykologi inriktad på stress och känslor. Min första bok heter ”Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn” och min kommande bok handlar om känslor, stress och psykologi. I sitt arbete med samtalsklienter är hennes inriktning trauma, nervsystemsreglering, kroppsbaserad stresshantering & känsloreglering. Med flera års studier inom hälsa och anatomi på högskola, samt fördjupningar inom yoga, grundade jag Everyday Yoga School där jag erbjuder grundutbildningar för yogalärare och vidareutbildade workshops. Läs mer på https://everydayyogaschool.se/utbildningar

3 Comments

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.