Själ & Kalibrering

Känn in via kroppen och förstå med huvudet – Vi behöver båda delarna!

Ska vi prata oss igenom våra problem?
Tänka oss fria från stress?
Eller skaka bort våra trauman?
Och yoga oss till ett tryggt nervsystem?
Vilken är den bästa metoden för att lära känna sig själv, hantera sina problem och leva ett liv baserat på självkännedom och insikt?

Vissa psykologiska skolor tycker att vi kan prata oss till lösningar. Vissa rörelsemetoder tycker att vi helt kan släppa huvudet, allt vi behöver är kroppens medfödda intelligens för att läka.

För min del har det varit i mötet mellan de två som min läkning, min väg fram har legat. Ibland har den initiala ingången varit via tänkandet, andra via kroppen. Men alltid i mötet med varandra, aldrig separat.
Och ju mer psykologi, traumateori och fysiologi jag studerar ju tydligare blir det för mig att det är kombinationen de flesta behöver. Och är i samverkan jag vill arbeta.

Därför arbetar jag både med att prata och reflektera, likväl som rörelse, att känna och förnimma i Självutforskande samtal. Eller som de två sätten kallas top-down och bottom-up.

Top-down

Top-down innebär att hjärnan uppfattar stimuli och tolkar det utifrån tidigare erfarenhet, existerande kunskap och kännedom. Det här gör att vi inte behöver göra nya bedömingar varje gång vi ser något = vi sparar tid och energi.

Det kan vara hjälpsamt för att slippa skador, men också vitalt för vår överlevnad (typ ät inte den blomman, den är giftig). Det kan också innebära att vi inte ser hela bilden, förstärker förutfattade meningar och fastnar i invanda mönster när vi skulle behöva göra något nytt.

Bottom-up

Bottom-up innebär att kroppens sensorer uppfattar stimuli (ex. ljud, ljus, tryck) från ett kännande upplevande perspektiv. Informationen går från kroppen upp till hjärnan. Där tolkas det och sätts i kontext. Bottom-up tillåter oss att uppleva nuet i från kroppens perspektiv, fritt ifrån egna mönster, fördomar, normer, kulturell påverkan och liknande.

Här har Bessel van der Kolk, författare av boken ’The Body Keeps The Score’ (finns nu även på svenska ’Kroppen håller räkningen’) varit banbrytade i att lyfta att trauma är en biologisk respons. Som därmed kräver att man tar kroppen i beaktning, och använder den som ingång i hantering och behandling av stress och trauma. Peter Levin har format metoden Somatic Experiencing, och hans arbete samt böcker, har också gjort stort avtryck gällande hur använda kroppen som ingång och verktyg för självutforskandet.

Samarbetet mellan de två

Enligt Groome m.fl (2010) och Holt m.fl (2015) behöver båda processerna finnas, och samverka för god psykisk hälsa, likväl som väl fungerade kognitiva funktioner.
Van der Kolk (2015) pratar om ’the Talking Cure’ att vi behöver sätta ord på känslor för att frontalloben ska kunna kategorisera och hantera informationen vi får från kroppen, och från situationer vi är med om.

Emmerson m.fl. (2012) visar på forskning som visar att om man tränar på att uppmärksamma alla känslor och handlingar, så att man blir medvetna om dem, ökas välmåendet. Då kan vi se vad vi vill, behöver och kan förändra i vårt liv. Forskningen som Josefin Wikströms Traumaanpassad Yoga bygger på, och som används inom svenska kriminalvården och rättspsykiatrin använder sig av bottom-up arbetssättet. Men Josefin trycker samtidigt på att yoga är en del av en större insats, och att alla behöver olika ingångar i sig själv och sitt egna läkande.

Alltså: Att använda kroppen som ingång till upplevelsen kan hjälpa oss att släppa övertänkande, jämförande och att fastna i ältande loopar – och därmed skifta synsätt.

Men vi behöver också sätta upplevelser, känslor och förnimmelser i sammanhang för att förstå dem och oss själva. Samt skapa ramverk att vila på, och utgå från när vi fortsätter framåt.

Hur tänker du?
Hur känner du?
Hur jobbar du?
I ditt egna utforskande och självläkande?
När du vägleder andras självutforskande?

Källor, läs mer:

About Author

Jag är samtalscoach, författare och yoglärarutbildare med en examen i psykologi inriktad på stress och känslor. Min första bok heter ”Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn” och min kommande bok handlar om känslor, stress och psykologi. I sitt arbete med samtalsklienter är hennes inriktning trauma, nervsystemsreglering, kroppsbaserad stresshantering & känsloreglering. Med flera års studier inom hälsa och anatomi på högskola, samt fördjupningar inom yoga, grundade jag Everyday Yoga School där jag erbjuder grundutbildningar för yogalärare och vidareutbildade workshops. Läs mer på https://everydayyogaschool.se/utbildningar

5 Comments

 • […] Top-down innebär att hjärnan uppfattar stimuli och tolkar det utifrån tidigare erfarenhet, existerande kunskap och kännedom. Det här gör att vi inte behöver göra nya bedömingar varje gång vi ser något = vi sparar tid och energi. Det kan vara hjälpsamt för att slippa skador, men också vitalt för vår överlevnad (typ ät inte den blomman, den är giftig). Det kan också innebära att vi inte ser hela bilden, förstärker förutfattade meningar och fastnar i invanda mönster när vi skulle behöva göra något nytt.Läs mer om bottom up och top down i inlägget Känn in via kroppen och förstå med huvudet – Vi behöver båda delarna! […]

  Reply
 • […] samtal. Jag kände att jag ville ha en bredare förståelse för vad som påverkade vår hälsa, samt hur kroppen och sinnet samverkade.Jag ville också veta mer om vad läkning och beteendeförändring verkligen innebar, och byggde […]

  Reply
 • […] Det här gör att vi inte behöver göra nya bedömingar varje gång vi ser något = vi sparar tid och energi. Det kan vara hjälpsamt för att slippa skador, men också vitalt för vår överlevnad (typ ät inte den blomman, den är giftig). Det kan också innebära att vi inte ser hela bilden, förstärker förutfattade meningar och fastnar i invanda mönster när vi skulle behöva göra något nytt.Läs mer om bottom up och top down i inlägget Känn in via kroppen och förstå med huvudet – Vi behöver båda delarna! […]

  Reply
 • […] lästips om att känna och tänka:Känn in via kroppen och förstå med huvudet – Vi behöver båda delarna!Vad är nervsystemsreglering? Och hur gör jag?Nu släpps vår bok ”Yoga för mindre stress, mer […]

  Reply
 • Traumalexikon | Vevve Löwenbok
  2 maj, 2023 at 15:16

  […] med kroppsbaserade metoder är att jobba med kroppen som ingång, nedifrån och upp (eller bottom up som det kallas) och reglera fysiologisk, emotionell och psykisk […]

  Reply

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.